รับซื้อและฝากขายผลิตผลออแกนิก

เราสนับสนุนฟาร์มออแกนิก และต้องการส่งเสริมเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตตลอดทั้งปี หากสนใจกรุณากรอกข้อมูลและส่งให้เรา

Are you an Organic Farmer?

We are always looking to connect with local Organic Farmers all over Thailand, If you have certified Organic Vegetables and want to sell, then please get in touch with us here.